Flört şiddetini kısaca, flört ilişkisinde eşlerden birinden diğerine beraberlikleri sırasında veya beraberlikleri bittikten sonra gerçekleşen duygusal, fiziksel ve cinsel saldırganlık eylemleri olarak tanımlayabiliriz.

Daha çok lise ve üniversite öğrencilerini kapsayan bir sorun olarak görülür. Bunun sebebi evlilik öncesi ilişkide ortaya çıkmasından dolayı genel olarak bu yaş aralığını kapsar. Sadece fiziksel bir şiddet olarak görülmediği için kişiye etkileri de sadece fiziksel olmuyor. Psikolojik açıdan kişide özgüven eksikliği, kaygı bozukluğu, uyku ve yeme bozuklukları gibi birçok geçici ya da kalıcı olumsuz sonuca neden olabiliyor .

Bugün sizlerle flört şiddetinde psikolojik şiddet içinde yaşanan ve şu an günümüzde de çok gündemde olan terimleri açıklayacağım. Ama gelin bundan önce flört şiddeti şekillerini inceleyelim;

Fiziksel flört şiddeti

Flört ilişkisi içindeki partnerlerden birinin diğerinin bedenine kasıtlı olarak zarar vermesidir. Tokat atmak, kişinin bedenini sarsmak gibi eylemleri bu kategoride görebiliriz.

Psikolojik flört şiddeti

Partnerlerden birinin diğerini küçük düşürecek, özgüvenini zedeleyecek, korkutacak davranışlarda bulunmasıdır. Sürekli olarak hakaret etmek, yapmadığı şeylerle suçlamak, kendi istediği şekilde davranması adına partneri tehdit etmek gibi davranışlardır.

Cinsel flört şiddeti

Partnerlerden birinin diğerini cinsel yakınlık veya cinsel birliktelik için zorlaması; duygusal baskı yoluyla cinsel birliktelik veya yakınlık için onay almasıdır. Partnerinin duygusal yönünü hedef alarak cinsel birlikteliğe ikna etme çabasını bu kategoride görebiliriz.

Dijital flört şiddeti

Partnerlerden birinin diğerini kontrol etmek ve baskı kurmak için dijital araçları ve sosyal medya hesaplarını kullanması, bu araçlar yoluyla tehdit etmesi olarak görülür. Dijital flört şiddetinin örnekleri arasında şunlar gösterilebilir: Sosyal medya da ortak hesap açmaya zorlamak, sosyal medya şifrelerini istemek, son görülme saatlerini kontrol etmek, sosyal medyada arkadaş kısmını incelemek ve kimlerle arkadaş olabileceğini belirlemek, profil fotoğrafına birlikte oldukları fotoğrafı koyması için baskı yapmak, izinsiz bir şekilde telefon ve bilgisayarı karıştırmak, mesaj gönderdiğinde anında cevap vermesini beklemek. Bu şiddet şekli günümüz dijitalleşen dünyasında daha fazla görülmeye başladı ve insanlar ilişki içerisindeyken bunun ne dereceye gelebileceğini bilmeden bu durumu sevgi ve ilişkiye bağlılık olarak tanımlayabiliyor.

Israrlı takip/Musallat olma

Birliktelikleri devam eden veya son bulmuş olan partnerlerden birinin diğerini korkutmak, rahatsız etmek üzere sürekli takip etmesidir. Bu davranış da kişinin saplantılı olduğunu bariz bir şekilde gösteren ve maruz kalan kişiyi yüksek derecede rahatsız eden bir durumdur.

Sosyal flört şiddeti

Partnerlerden birinin sevgi ve kıskançlığını öne sürerek diğerinin sosyal ilişkilerini kısıtlaması, partnerinin yalnızlaşmasına sebep olacak şekilde davranmasıdır. Bu da bir noktada narsist bireyin odak noktası olma ve partnerinin ona bağımlı olması isteğinden kaynaklanan bir şiddet türüdür.

Flört aşamasında görülen ve önlenmeyen, başlarda kötü tarafı fark edilemeyen bu davranışlar artarak devam edeceği için kişinin fiziksel olarak da psikolojik olarak da sağlığını negatif yönde etkileyecektir.

Şimdi de flört şiddetinde duygusal şiddet içinde narsist bireylerin sıklıkla kullandığı manipülasyon teknikleri olan ‘Lovebombing’ ‘Ghosting’ ‘Gaslighting’ terimlerini inceleyelim.

Lovebombing ( Aşk Bombardımanı)

İlişkinin henüz en başlarında narsist kişinin partneri üzerinde baskı ve güç elde edebilmek için aşırı derecede ilgi, sevgi göstermesini içeren manipülasyon şeklidir. Özgüvenleri yüksek olarak algılanan narsist kişiler aslında nevrotik bir iç mekanizmaya sahiptirler. Sürekli karşı tarafın tek ilgi odağı olmayı ister. Ona ayırılmayan zamanda yani ilgi noktası kendisi olmadığı zamanlarda partnerini suçluluk psikolojisine iter. Onun istediği gibi davrandığı zaman partnerini sevgi bombardımanına tutar ama tam tersi durumunda ise değersizleştirerek cezalandırır. Sevgisini ve ilgisini geri çeker, görmezden gelir, konuşmak istemez. Bunu uygulayan manipülatör partnerinin bu duruma inanması için ilişkinin en başında aşırı ilgili, partnerini şımartan, çok kısa bir süre içerisinde size romantik sözler söylemeye başlayan, durmadan gece-gündüz mesajlar atan, arayan, çok sık ve pahalı hediyeler alan, ilişkinin başında olunmasına rağmen ileriye dönük çok fazla plan yapan biri olarak kendini gösterir. Ve partnerini kendine bağımlı hale getirdiğinde de bu ilgili davranışları direkt olarak azaltmaya başlar ya da tamamen keser. Manipülasyona maruz kalan birey yaşadığı durumu algılayamaz ve derin bir boşluğa düşer. Bu davranışların kesilmesinde hatalı kişi olarak kendini suçlamaya başlayarak durumu düzeltmek için elinden geleni yapmaya çalışır.  Bunlar da kişide zamanla kendini yetersiz, bağımlı, özgüveni zayıf ve psikolojik olarak yıpranmış hisseder. Yaşadığı bu durum hayat kalitesini ciddi anlamda etkiler ve patolojik bir hal alır. Benlik saygısı düşer, kendi duygularından şüphe duymaya başlar ve bir süre sonra depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve panik atak gibi psikolojik rahatsızlıklar görülmeye başlar.

Manipülasyona uğrayan kişinin hata yaptığını düşünerek durumu düzeltme çabası ile de manipülatör kaçan kovalanır hesabıyla karşı tarafa "ghosting" uygulamaya başlar.

Ghosting ( Hayaletleme )

Lovebombing ardından manipülatörün bir görünüp bir yok olması anlamında kullanılır. Narsist kişi partnerini kendine bağladıktan sonra arama, mesaj atma ve benzeri ilgi davranışlarını keser. İletişimiz azalır, sadece kendi iletişim kurmak istediği anlarda iletişim kurar. Hala devam eden bir ilişki var mı yok mu anlaşılmaz ve bireyin ilişki bitişini atlatabilmesi için yaşayacağı yas dönemi de aslında engellenir. Bu da yeniden manipülasyona uğrayan kişinin suçlu ve kaygılı hissetmesine neden olur. Manipülasyona uğrayan birey bu durumu konuşmak istediğinde karşısında konuşacak birini bulamaz ya da tam bu noktada manipülatif kişi tamamen karşısını suçlayarak sanrıya zorlamaya maruz bırakır.

Gaslighting ( Sanrıya Zorlama )

 Manipülatif kişinin partnerine uyguladığı yıldırma politikası ve algı yönetimi olarak tanımlanabilir. Psikolojik olarak kullanılan sanrıya zorlama kişinin yapmadığı şeyleri algısıyla oynayarak yapmış gibi göstererek ikna etme çabasıdır.  Bu manipülasyon da kişide derin benlik algısı zedelenmesine neden olur. Suçu tamamen kendisinde görür, sözde hatasını telafi etmek için kendinden ödün verir, yoğun kaygı sorunları yaşar.

 Bu yaşanan manipülasyonları kişi çoğu zaman ilişki içindeyken anlamdıramaz. Bu yüzden de bunlar yaşanırken de bir şey yapamaz. Psikolojik şiddet olarak tanımlanan bu manipülasyonlarla psikolojik çöküş içerisinde çaresizce sözde ilişkisini kurtarmak için kendinden ödün verir.

Peki bu durum için ne yapılmalı?

Bu durumda kişi her zaman kendini ön planda tutmalı ve kendi iyi oluşu için çabalamalı. Şiddetin sadece fiziksel boyutunun olmadığını ve bu yönlerinin de var olduğuna dair bilgilenerek kendini olası durumdan olabildiğince uzak tutmalı. İlişki içinde yalnızlaşmanın farkındalığı korumaya çalışmalı. Çünkü ilişki içindeki yalnızlaşma kişinin yaşanan bu durumları farklı gözle görmesini engelleyecek ve manipülatif partnere bağlanmak da maalesef kaçınılmaz olacaktır.