HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı'nın son açıklamaları, kamu işçilerinin ek zam taleplerini yükseltiyor. 31 Aralık 2023'te yapılan yüzde 32,57'lik zamın ardından, Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında 29 Ocak 2024'te imzalanan ek protokol, toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı dönemlerinde bu artışın uygulanmasını sağlıyor. Ancak, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında bu iyileştirmenin yetersiz kaldığına dair endişeler var.

Toplumun Tüm Kesimlerine Yapılan Artışın Yansıtılması Talebi

Kayabaşı, yapılan düzenlemelerin sadece belirli bir kesimi kapsadığını, toplumun tüm kesimlerine yapılan yüzde 49,25'lik artıştan faydalanamayan kamu işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu noktada, kamu işçilerinin de bu artıştan yararlanması için yeni bir düzenleme talep ediliyor.

Kira Geliri Artırma Yöntemleri Kira Geliri Artırma Yöntemleri

Kamu İşçilerinin Beklentisi ve Talepleri

Kamu işçileri, diğer kesimlerde yapılan iyileştirmeleri takip ederek, ücret dengesinin sağlanmasını bekliyor. Özellikle, memur maaşları, memur ve işçi emeklisi aylıklarına yapılan zamların ardından, kamu işçilerinin de benzer bir iyileştirmeyi hak ettiği düşünülüyor.Kamu İşçileri İçin Ek Zam Talebi Hak İş'in Çağrısı (1)

Hükümete Yapılan Çağrı ve Taleplerin Karşılanması

HAK-İŞ, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren Sendikası (TÜHİS) ile hükümet arasında imzalanan ek çerçeve anlaşma protokolüne olumlu bakıyor. Ancak, tüm kamu işçilerinin taleplerinin karşılanması için yeni bir düzenleme çağrısı yapılıyor. Bu düzenleme, Kamu Çerçeve Protokolü'ne yeni bir ek protokol eklenerek, toplumun tüm kesimlerine yapılan yüzde 49,25'lik artışın tüm kamu işçilerine yansıtılmasını sağlamalıdır.

Kamu işçileri için yapılan düzenlemelerin yetersiz kaldığı ve toplumun tüm kesimlerine eşit şekilde adalet sağlanması gerektiği açıktır. HAK-İŞ'in talepleri, kamu işçilerinin hak ettikleri iyileştirmeleri alması yönündedir ve hükümetten bu konuda gerekli adımların atılmasını beklemektedir.

Editör: Kader GÜL