Bu düzenleme kapsamında, malların çürümesinin önlenmesi amacıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz devrinin yapılması kararlaştırıldı.

Açıklamada, 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, yedieminlerde bulunan ve artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözetilerek çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

Kargonuz Kaybolduysa Ne Yapmalısınız? Kargonuz Kaybolduysa Ne Yapmalısınız?

Ayrıca, uzun süre yedieminlerde bulunan hacizli malların tasfiyesinin yasal düzenleme ile hızlandırıldığı ve tüm hak sahiplerinin haklarının gözetildiği ifade edildi. Düzenleme ile muhafaza tedbirine konu haciz kalkmış olan malların öncelikle borçlu tarafından teslim alınması ve bu şekilde borçlu menfaatinin korunmasının sağlandığı vurgulandı.

Mülkiyet sahibi borçlu malı teslim almadığı takdirde rehin hakkı sahibine imkan tanındığı ve rehinden kaynaklanan hakların kullanılmasının teşvik edildiği belirtildi. Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan kaçınması durumunda ise yine hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar için elektronik satış hükümlerinin uygulanacağı kaydedildi.

Elektronik satış hükümleri uygulanmasına rağmen alıcı bulunamayan sicile kayıtlı mallar ile diğer malların, kamu yararı gözetilerek Kanun'da belirlenen bedel karşılığında mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal yarar özelinde faaliyet gösteren MKE A.Ş'ye devredileceği belirtildi. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilen bedelin muhafaza edilerek hak sahiplerine ödeneceği ifade edildi.

Editör: Kader GÜL