Son dakika: Jandarma 500 uzman erbaş alımı ilanı yayınlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafınca gösterilen son dakika açıklamasında lojistik branşına 500 uzman erbaş alımı yapılacağına yer verildi.

uzman erbaş alımı için  TIKLA İNDİR

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. 2023 yılı lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş teminine yönelik;
(1) Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile müracaat
yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar başvuru
yapamayacaklardır.
(2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru
kılavuzunda belirtilen esaslara nazaran sınavlara çağrılacaktır.
(3) Başvuru meydana getirecek adaylar öğrenim seviyelerine gore TEK TERCİH yapabileceklerdir.

C. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre başvuru yapılan senenin Ocak ayının ilk günü (01
Ocak 2023) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş
olmak [01 Ocak 2004 (dahil) - 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta
iken başvuru edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev
yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80
(seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

Online Otobüs Bileti Nasıl Alınır? Adım Adım Rehber Online Otobüs Bileti Nasıl Alınır? Adım Adım Rehber

d. Askerliğe elverişli değildir tutanağı olmamak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için başvuru tarihinin ilk günü (27 Nisan
2023) itibariyle, terhisinin üstünden beş yıldan fazla zaman geçmemiş olmak (27 Nisan 2018 zamanı
ve sonrasında terhis olmak.),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) sene görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran başvuru meydana getirilen senenin ocak ayının ilk günü (01
Ocak 2023) itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak
1994 (dahil) tarihleri içinde doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur”
kararlı nitelik belgesi almış olmak,

g. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafınca sıhhat kurulu raporu
vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.Lığı ve S.G.K.Lığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği esaslarına nazaran “Uzman Erbaş Olur” kararlı sıhhat kurulu raporu almış olmak,

ğ. En az 167 cm ve en çok 210 santimetre boyunda olmak koşuluyla, kilosu müracaat
kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu
çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),

h. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı öğrenim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış
yada çıkarılmamış olmak, öteki okullardan disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak veya
ortaöğretim kuruluşlarında örgün tedris dışına çıkarma cezası almamış olmak,

ı. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların
talibi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında
sorumlu iken buralardan ayrılmamış yada çıkarılmamış olmak ya da vazife yapmıyor olmak,
i. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması müspet olmak,

j. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere öteki suçlardan mahkemeler tarafınca otuz (30)
günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

l. Taksirli suçlar sebebiyle altı (6) ay yada daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir
cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
m.Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile kolay
ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı suistimal,
asılsız yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın yada adam
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı batkı benzer biçimde yüz kızartıcı veya onur ve
haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve
satımlara fesat karıştırma, Devlet gizemini açığa vurma, firar, amir yada üste fiilen taarruz, emre
itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak,

n. Firar, amir yada üste fiilen saldırı, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç,
fesat ve başkaldırı suçlarından, 22/5/1930 tarihindeki ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde belirtilen suçlardan ile alakalı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile
bağdaşmayacak eylem ve hareketlerde bulunmamış olmak,
ö. Toplumca tasvip edilmeyen ve müsait görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve
halen çalışmıyor olmak,
p. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum yada gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
r. Silah taşımaya yada silahlı vazife meydana getirmeye hukuki bir engeli bulunmamak,
s. Alkol, uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanması nedeniyle tedavi görmemiş yada
görmüyor olmak,
ş. Vücut yapısı muntazam, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs
kafesi ve omurgasında biçim bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş
bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve
dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar
verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),
t. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik benzer biçimde konuşma özrü bulunmamak,
u. Yukarıdaki şartlara ilave olarak lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temini için
başvuru kılavuzunda belirtilen hususi şartları sağlamak.

BAŞVURU

İlana başvurular 27 Nisan 2023 tarihinde saat 09.00'da başlamış olacak. Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberiniz olsun istiyorsanız uygulamamızı indirin:

Editör: Çetin KEYDAL