Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın başkanlıktaki 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 24. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. 25. tur oylamasına geçildi.

Ömer Çelik ve Ecem Toplar'dan Sürpriz Evlilik Haberi Ömer Çelik ve Ecem Toplar'dan Sürpriz Evlilik Haberi

Yargıtay'da Başkanlık Seçimi Süreci

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın başkanlıktaki 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla başlayan seçim sürecinde, 25 Mart Pazartesi günü başlayan seçimlerde henüz bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı görüldü. 3 haftalık süreçte yapılan 23 tur oylamada hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

  1. tur oylaması sonucunda adayların yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları anlaşıldığından 24. tur seçimlerine devam edildi. 24. tur seçimlerinde, dün yapılan 23. turda en çok oyu alan Muhsin Şentürk ve Ömer Kerkez yarıştı. Kerkez 128 oy, Şentürk 132 oy aldı. 324 oyun kullanıldığı seçimde 24 oy boş, 40 oy da geçersiz sayıldı. Ancak, adaylar 25. turda da seçilme yeterliliği olan 175 oya ulaşamadığı için 25. tur seçimlerine geçildi.

Yargıtay Başkanının Seçimi ve Salt Çoğunluk Aranması

Yargıtay Kanunu’nda seçimlere ilişkin şu hükümler yer alıyor: "Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ile daire başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçer. İlk üç oylamada sonuç alınamazsa, seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılır. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılırlar. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanır. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. Birinci Başkan, birinci başkanvekili veya daire başkanı seçilmek isteyenler seçim gününden önce yazı ile Birinci Başkanlığa başvurabilecekleri gibi, ilk seçim gününde oylama başlamadan önce sözlü olarak da adaylıklarını koyabilirler. Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yeni seçim yapılıncaya kadar eski başkanlar görevlerine devam ederler."

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde 24 turda da sonuç çıkmaması, adayların salt çoğunluğu sağlayamamasından kaynaklanmaktadır. 25. turda da sonuç alınamazsa, seçimler yeniden yapılabilir ve adaylar arasında bir seçim yapılabilir.

Editör: Kader GÜL