Derece Kademe Tablosu ve Memurlukta Kariyer İlerlemesi. Her yıl binlerce kişi, memurluk alımı için düzenlenen sınavlara katılarak devlet memuru olma hayali kurmaktadır. Memurlar, kadro dereceleri ve kademeleri aracılığıyla değerlendirilirler. Bu değerlendirme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre belirlenen derece kademe tablosu üzerinden yapılır. Memurların maaşlarını ve kademelerini belirleyen bu sistem, çalışma süresine ve diğer faktörlere bağlı olarak ilerler.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 Personel Alımı Başvuru Şartları Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 Personel Alımı Başvuru Şartları

Memuriyet Dereceleri ve Sınıfları

Memurluk mesleği çeşitli sınıflara ayrılmıştır ve her sınıf farklı görevleri içerir. Bu sınıflar şunlardır:

 • Teknik Hizmetler Sınıfı
 • Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
 • Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
 • Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfı
 • Din Hizmetleri Sınıfı
 • Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı
 • Jandarma Hizmetleri Sınıfı
 • Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
 • Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı
 • Yardımcı Hizmetler Sınıfı
 • Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

Her sınıf, belirli bir alanda uzmanlaşmış memurları kapsar.

Derece Kademe Tablosu ve Öğrenim Durumlarına Göre Son Durum

657 sayılı kanuna göre, memurların derece ve kademe ilerlemeleri öğrenim durumlarına göre belirlenir. İşte güncel derece kademe tablosuna göre öğrenim durumlarına göre son durum:

 • İlkokul mezunu memur, 15. derece ve 1. kademeden göreve başlar ve en çok 7. dereceye kadar yükselebilir.
 • Ortaokulu bitiren memur, 14. derece ve 2. kademeden göreve başlar ve en çok 5. dereceye kadar yükselebilir.
 • Liseden mezun olan memur, 13. derece ve 3. kademeden göreve başlar ve en çok 3. dereceye kadar yükselebilir.
 • İki yıllık üniversiteden mezun olan memur, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlar ve en çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
 • Dört yıllık üniversiteden mezun olan memur, 9. derece ve 1. kademeden göreve başlar ve en çok 1. dereceye kadar yükselebilir.

Derece Kademe İlerlemesi ve Şartları

Memurların derece kademe ilerlemesi, göreve başlama tarihine ve aktif çalışılan görev süresine bağlıdır. Genel olarak, memurlar 9/1 kademesinde işe başlar ve ilerlemek için bir yıl boyunca aynı kademede görev yapmalıdır. Derece ilerlemesi için boş kadro olmalı ve devletin bu hakkı vermiş olmalıdır. Ayrıca, memurun üniversite mezunu olması da ilerleme için bir faktördür.

Disiplin Cezası ve Derece Kademe İlişkisi

Disiplin cezası alan bir memurun cezasının silinmesi durumunda, kademe ilerlemesi sekiz sene içinde gerçekleşir. Ancak sekiz yıl içinde disiplin cezası alan memur, takla kademesi alamaz. Disiplin cezaları, uyarma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesini durdurma, kınamak ve memurluktan çıkarmak gibi çeşitli şekillerde olabilir.

Kadro Derecesinin İlerlemesi İçin Başvuru ve Dilekçe

Kadro derecesinin ilerlemesi için memurların genellikle başvuruda bulunmalarına gerek yoktur. Ancak, memurun bulunduğu kademede hata veya değişiklik olduğunda, derece kademe düzeltme dilekçesi yazarak ilgili kuruma iletilmelidir. Ayrıca, kademe ilerlemesine durdurma kararı alınmışsa, memur bu karara karşı dava açma hakkına sahiptir.

Yeşil Pasaport İlişkisi

Yeşil pasaport alma hakkı, memurun bulunduğu dereceyle ilgilidir. Pasaport Kanunu'na göre 1, 2 ve 3. derecedeki memurlar yeşil pasaport almaya hak kazanır. Yeşil pasaport başvuruları, çalışılan kurumdaki yöneticinin talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre değerlendirilir. Yeşil pasaport, belirli bir süre için verilir ve memurun çalışma süresine bağlı olarak değişebilir.