Hükümet ortakları, ekonomideki sorunlarla başa çıkmak için 7 milyar avroluk bir kurumlar vergisi indirim paketinde anlaştı. Bu indirim, yüksek faiz gibi ekonomik zorlukları ele almayı amaçlıyor. 

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından oluşturulan birlikte çalışma hükümeti, güçsüzleşen Alman ekonomisi için "Ekonomik Büyüme Fırsatları Yasası" olarak adlandırılan bir paket üzerinde 4 yıllık anlaşma yaparak siyasetteki son çıkmazı aştı. Yasaya amacı, ülkede yatırım ve inovasyonu teşvik etmektir. 

Yasalar, işletmelere çevre dostu yatırımlar yapmaları için motive ederken, araştırmalara ve şirketlere vergi avantajları sunulması planlanmaktadır. Genel olarak, 7 milyar avro değerinde kurumlar vergisinde indirim düşünülmektedir. 

Neler Yaşanmıştı?

Almanya'da, koalisyon hükümetinde yer alan partiler arasındaki farklılıkların ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtilirken, vergi indirimleriyle ilgili tartışmalar farklı iki bakan arasında gerçekleşti. 

Aile Bakanı Lisa Paus ve Maliye Bakanı Christian Lindner, çocuk yardımı hakkında aylardır tartışıyorlardı, yani "ne kadar ek para ayrılması gerektiği" konusunda.

Amerikan Yönetimine Acil Müdahale Çağrısı Amerikan Yönetimine Acil Müdahale Çağrısı

Lindner'in desteklediği "Ekonomik Gelişme Fırsatları Yasası", Önceden Yeşiller Partisi'nden Aile Bakanı Lisa Paus tarafından engellenmiş temel çocuk güvenliği yasa taslağı kapsamında talep edilen 12 milyar avrodan bahsediyordu. 

Lindner, düşük gelirli aileler için fonların artırılmasını talep ederken, sadece sınırlı kaynak olduğunu ifade etti. Bakanlar arasında uzun süren anlaşmazlıklardan sonra, dün çocuklara "temel geçim güvencesi" sağlanması konusunda bir uzlaşma sağlandı. 

Ekonomik Sıkıntılar Yaşanıyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ekonomi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde %0,4 daralma gösterirken, yılın ilk çeyreğinde %0,1 geriledi ve ikinci çeyrekte ise büyüme yaşayamadı. 

Çok sayıda kriz, Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi, ekonominin zayıf yönlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu krizler, Almanya'dan birçok ülkenin, özellikle Çin'in, iyice artan yüksek enflasyon ve faiz oranlarıyla üretebildiği malları daha fazla ithal etmesi nedeniyle Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırmaktadır.