Yıllık izin süreleri, çalışanların dinlenmelerini sağlayan önemli bir haktır. Ancak, yıllık izin içinde kalan bayram günlerinin yıllık izin hesabına dahil edilip edilemeyeceği konusu, 657 sayılı Kanunun hükümleri ve DPB ile Cumhurbaşkanlığı görüşleri doğrultusunda belirsizlik taşımaktadır.

Sandra Oh ve Jodie Comer Hayranları İçin Müjdeli Haber: 'Killing Eve' Netflix'te! Sandra Oh ve Jodie Comer Hayranları İçin Müjdeli Haber: 'Killing Eve' Netflix'te!

Hukuki Çerçeve

657 sayılı Kanunun "çalışma saatleri" başlıklı 99'uncu maddesi, "yıllık izin" başlıklı 102'nci maddesi, "yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103'üncü maddesi, yıllık izin süreleri içinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi gerektiğini belirtir.

Ancak, DPB'nin 29.04.2016 tarihli görüş yazısında; ulusal bayram, genel tatil ve idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

DPB ve Cumhurbaşkanlığı Görüşleri

DPB'nin bu yöndeki görüşüne ek olarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 01.02.2023 tarihli görüş yazısında; cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Uygulama Örnekleri

Bu görüşlere göre, memurun yıllık izin süresi içinde kalan günler, mesai günlerine rastladığında (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma), ve ulusal bayram, genel tatil veya idari izinli sayılan günlerle çakıştığında, bu günlerin yıllık izinden düşülmesi gerekmektedir.

Örneğin; yıllık izne ayrılan bir memurun izni, 15 Temmuz 2023 tarihinde Cumartesi gününe denk gelirse, bu gün yıllık izin hesabına dahil edilecektir. Ancak, aynı izin 2022 yılı 15 Temmuz Cuma gününe denk gelseydi, bu durumda izin hesabına dahil edilmeyecekti.

Yıllık izin sürelerinin düzenlenmesi, hem çalışanlar hem de işverenler için önemli bir konudur. Ancak, belirsizlikler ve farklı görüşler nedeniyle uygulama konusunda sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada, çalışanların ve işverenlerin, DPB ve Cumhurbaşkanlığı görüşlerini dikkate alarak izin sürelerini planlamaları önemlidir.