Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1-4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkür kanuna dayanılarak çıkarılan kamu kurum ve kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 Eski Hükümlü / TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2-Adaylar ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) adresinden ulaşabilecektir.

3-Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

4-Müracaatlar 07.08.2023-11.08.2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 Personel Alımı Başvuru Şartları Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 Personel Alımı Başvuru Şartları

5-Noter Huzurunda kura çekilişi 25.08.2023 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecektir. Kura tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik olması halinde internet adresinden duyuru yapılacak olup bu ilan tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Noter çekilişini izlemek isteyen adayların anılan tarihte ve saatte KTÜ TV Stüdyosunda (Elektrik Elektronik Mühendisliği Binası) hazır bulunmaları gerekmektedir.

6-İŞKUR tarafından gönderilen nihai listeler, noter kurası sonucu hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, işe başlayacak adaylar için istenilen belgeler ve konuya ilişkin tüm duyurular personel adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7-Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin olur işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin işe başlama işlemi geçersiz sayılacaktır.

8-İlanda belirtilen öğrenim durumu en az İlköğretim olup atanmaya hak kazananların göreve başlayışları yapılmış olsa dahi başvurunun son günü dahil alt öğrenim bitirdiği tespit edilenlerin ilişikleri kesilecektir.

KTU İlan

I.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

2. Göreve başlayacak personelin başvurduğu kadronun gerektirdiği görevleri yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (fiziksel ve ruhsal) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Alınmasında Uygulana Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12.maddesinin 3.bendine göre işe başlatılacak işçiler sadece noter kurasıyla belirlenecektir. Bu durumda önceliklilerde dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek sıralı olarak doğrudan kurayla belirlenecektir.

Editör: Çetin KEYDAL