Seni mutlu eden bir olay geldiğinde bunu anlatacağın ilk kişi senin korumandır. Kötü ya da yanlış hissettiğin davranışları o kişi ile paylaşmalısın.

Çocuklarda mahremiyet eğitimi, her eğitim gibi ailede başlanmalı ve okulda devamlılığı
sağlanmalıdır. 3 yaşından itibaren çocuklara yavaş yavaş 6 ayda bir tekrarlanan periyotlarla bu eğitim
verilmelidir. Bununla birlikte 6 yaşa kadar olan süreçte çocuklara duygular öğretilmeli, davranışları
pekiştirilmelidir. Bu uygulama esnasında çocuk duygularını yönetmeli, olumlu olumsuz sonuçları
olabileceği anlatılmalıdır. Çocuğun davranışı öğrenme esnasında ona müdahale edilmemelidir.
Kendisi öğrenmediği taktirde ileride panik atak, anksiyete gibi psikolojik sorunlar doğurabilmektedir.
Çocuğun bu gelişim ve öğrenme sürecinde ayıp ve günah kelimelerinden kaçınılmalı onun yerine
“mahrem” kelimesi tercih edilmelidir. Sorduğu soruların normal olduğunu, suçluluk hissetmemesi
gerektiği hissettirilmedir. Sorularını geçiştirmemek gelişim için önemli bir adımdır. Çocuk 3 yaşından
itibaren sorgulamaya başlamaktadır, soru sormayan çocuğu aile fark etmeli ve sorabileceği ortamlar
oluşturmalıdır. Sorduğu sorular kısa ve net şekilde cevaplanmalı, sorduğu soru yaşına uygun değilse
ebeveyn, ”Büyüdüğünde bu sorunun cevabını daha iyi anlayacaksın. İleride tekrar konuşalım mı?”
cümlesiyle iletişime devam etmelidir. Çocuk soruyu hangi ebeveyne yöneltiyorsa o ebeveyn
cevaplamalıdır.
Mahremiyet eğitimi çocuklarda 0 yaşından itibaren başlamalıdır. Çocuğun altı özel yerlerde
değiştirilmeli, emzirme yalnızca anne ve çocuğun olduğu özel bir ortamda olmalıdır. Bu tarz
davranışlar toplu ortamlarda yapılmamalıdır. Çocuklar izinsiz öpülmemeli, sarınılmamalıdır. Çocuğa
duş eğitimi verilirken anne veya baba ölçülü giyinmeli kesinlikle çıplak olunmamalı ve 7 yaşından
sonra kendini yıkaması için izin verilmeli. En geç 4 yaşına kadar kız ve erkek çocuklarının odaları
ayrılmalı, odalara girerken izin istemeden girilmemelidir. Çocuğa “İzin verirsem kabul edilirsin.”
ilkesi kabul ettirilmelidir.
Gelişim döneminde çocukların cinsel organlar ile bilgilendirilmesi gereklidir. Bu konuda şakalar
yapılmamalıdır. Vücutlarında özel bölgelerin olduğu dokunulmaması gerektiği öğretilmelidir.
Dokunuşların iyi olabildiği gibi kötü de olabileceği söylenmelidir. İyi dokunuşların mutluluk verirken
kötü dokunuşların da acı ve üzüntü verebileceği öğretilmelidir. Çocukla oynan saklambaç, ebelemece
vb. oyunlarda çocuğun kazanmasına izin verilmeli; aferin, çok güçlüsün gibi pekiçtireçler ile
motivasyon kazandırılmalıdır.
Okul öncesi ve ilkokul düzeyi mahremiyet eğitimlerinde çocuğun yaşına uygun kitaplar okunmalı,
animasyonlar izletilmeli ve boyama etkinlikleri yapılmalıdır.
Unutulmamalı ki mahremiyet eğitiminde büyük etken ailedir ve çocuk her zaman bu eğitimde anne
babayı rol model alır. Bu sebeple aile bilinçlendirilmelidir.

Ekran görüntüsü 2023-07-09 141927

Ekran görüntüsü 2023-07-09 141959

Makale Sudem-1