2024 Memur Derece Kademe Hesaplama Robotu 2024 Memur Derece Kademe Hesaplama Robotu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi müfettiş yardımcısı alımı için ilana çıktı. Verilen ilana göre, üniversitelerin Hukuk/ Siyasal Bilgiler/ İktisat/ İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, Elektrik-Elektronik/ Elektronik ve Haberleşme veya Elektronik Mühendisliği bölümünden, Makine Mühendisliği bölümünden, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar başvurularını yapabilecekler.

Başvuru bilgileri

Giriş Sınavı için başvurular 16.10.2023 – 27.10.2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

screenshot-4

Giriş Sınavına Katılma Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
2- Yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
3- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıdaki tabloda puan türleri başlığı altında belirlenen puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.4- Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
5- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
6- Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak,
7- Daha evvel DHMİ Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,
8- Müfettişlik karakter ve niteliklerini haiz bulunmak.

Editör: Çetin KEYDAL